Umowa deweloperska – co musi się w niej znaleźć?

Data dodania: 03.10.2016


Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę trzeba się dokładnie zapoznać z jej zapisami. Od głównych założeń, aż po wszystko to, co napisano tak zwanym drobnym druczkiem. W przeciwnym przypadku może nas spotkać niemiła niespodzianka, kiedy okaże się, że nie do końca świadomie wyraziliśmy na coś swoją zgodę i poświadczyliśmy o tym składając swój podpis na dokumencie. Umowa deweloperska – o musi się w niej znaleźć i na co zwrócić szczególną uwagę?

Szczególna ochrona prawna

Szczegóły dotyczące umów zawieranych między biurem dewelopera a klientem, zainteresowanym budową domu reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tym samym umowa deweloperska zalicza się do grupy umów nazwanych, czyli takich, które są dokładnie określone zapisami odrębnej ustawy.

Zmiany prawne w zakresie ustawy regulującej prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej weszły w życie w 2012 roku, zmieniając właśnie status takich umów. W wyniku tych zmian umowa deweloperska gwarantuje lepszą ochronę nabywcy nieruchomości wymuszając na stronach między innymi konieczność zawierania umowy w formie aktu notarialnego. W interesie klientów jest również nowy obowiązek, który spoczywa na wykonawcy, czyli sporządzenie prospektu informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące inwestycji budowlanej i powstającej nieruchomości.

Fado Szczecin Wypożyczalnia

Strony umowy

Umowę deweloperską zawiera zazwyczaj firma wykonawcza, czyli biuro dewelopera, które zajmuje się prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego z klientem, który chce w wyniku takiej umowy stać się właścicielem nieruchomości. Deweloper zobowiązuje się w niej do zakończenia przedsięwzięcia i przekazania lub ustanowienia prawa odrębnej własności nieruchomości na nabywcę. Nabywca z kolei w ramach podpisanej umowy ma obowiązek uiszczania określonych wpłat pieniężnych na rzecz dewelopera, na poczet prowadzenia robót związanych z budową domu.

Co musi się znaleźć w umowie

Oprócz podstawowych danych określających strony, cenę nieruchomości czy przewidywany okres prowadzenia prac przez wykonawcę w umowie muszą się także inne informacje dotyczące szczegółów przedsięwzięcia deweloperskiego.

Są to między innymi:

  • powierzchnia działki budowlanej oraz stan prawny nieruchomości wraz z informacją o ewentualnym obciążeniu hipotecznym,
  • układ pomieszczeń w powstającej nieruchomości,
  • termin przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności,
  • informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego,
  • określenie wysokości odsetek i kar umownych za niedotrzymanie obowiązków przez strony umowy deweloperskiej.

Szczególnie dużo wątpliwości budzi często stan, w jakim deweloper oddaje nieruchomość do użytku nabywcy. Informacje o tym, jaki zakres oraz standard prac wykończeniowych obowiązuje firmę również muszą znaleźć się w umowie.


Polecamy: www.tlsdeveloper.pl/

Nowe mieszkania Kołobrzeg